Rok 2012

 • P.K.E. ELEKTROWNIA „SIERSZA” W Trzebini

  Serwis urządzeń elektrycznych.

 • Zespół mieszkalny „Rekreacyjna Dolina - Mały Staw w Katowicach”

  Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, słaboprądowych, detekcji CO i LPG.

 • INTERMARCHE Nowy Sącz

  Wykonanie instalacji elektrycznej.

 • Klinika Okulistyczna w Katowicach

  Wykonanie instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego na terenie Holu Głównego
  Wykonanie prac instalacyjnych w budynku Instytutu oraz Dydaktyki
  Wykonanie instalacji chłodzenia kompresora włącznie z instalacją elektryczną.

 • PAPC S.A.

  Serwis rozdzielni elektrycznych.

 • Osiedle „Zielony Klucz” w Krzeszowicach

  Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej.

 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  Remont systemu odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania.

 • P.P.U.R. „ELMAR”

  Wykonanie prac elektrycznych przy budowie sieci cieplnej preizolowanej na Os. Łubowiec w Jaworznie.

 • Hydro Aluminium w Chrzanowie

  Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, klimatyzacji, centralnego ogrzewania /elektryczne zamiennie/.

 • ALPINE-ENERGIE POLSKA SP. Z O.O.

  Wykonanie przyłączy elektrycznych dla bramownic poboru opłat drogowych.

Rok 2011

 • P.K.E. ELEKTROWNIA „SIERSZA” W Trzebini

  Serwis urządzeń elektrycznych rozdzielni 110kV.
  Wykonanie oświetlenia układów nawęglania w technologii EX.
  Dostosowanie ciągów nawęglania i podawania biomasy do wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakresie zabudowy i montażu silników elektrycznych budowy EX.
  Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia na bunkrowni.
  Serwis wózków widłowych.

 • HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE”

  Wykonanie przeglądu, zainstalowanie i uruchomienie filtra Larox w budynku Ługowni na Wydz. PSK.
  Wykonanie przynależnych instalacji zasilających i AKP.

 • Hala w Bolesławiu

  Wykonanie instalacji wentylacji, elektrycznej, oświetleniowej i wykonanie zasilania części hali w ciepło technologiczne.

 • „VARIANT” S.A. - Trzebinia

  Wykonanie prac z zakresu instalacji oświetleniowej.

 • „ORLEN-OIL” S.A. w Trzebini

  Wykonanie parkingu wraz z automatycznymi szlabanami, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

 • „TAURON” Dystrybucja w Będzinie

  Zaprojektowanie i wykonanie 250 przyłączy elektrycznych dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

 • Klinika Okulistyczna w Katowicach

  Kompleksowa modernizacja:
  instalacji sanitarnych i elektrycznych.
  wymiennikowni ciepła.
  instalacji hydrantowej i ppoż.

 • Kapsch + GDDKiA

  Wykonanie 110 fundamentów bramownic, montaż szaf teletechnicznych, osłon i podestów serwisowych oraz przyłączy elektrycznych dla „Elektronicznego systemu poboru opłat”.

 • Uniwersytet Śląski

  Modernizacja oświetlenia osiedla w Sosnowcu.

 • K.W.K. „Murcki-Staszic”

  Wykonanie modernizacji instalacji co w budynku cechowni.

 • P.K.E. ELEKTROWNIA „SIERSZA” W TRZEBINI

  Serwis urządzeń elektrycznych.

 • HALA W BOLESŁAWIU

  Wykonanie zasilania części hali w ciepło technologiczne.

 • HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE”

  Wykonanie przeglądu, zainstalowanie i uruchomienie filtra Larox w budynku Ługowni na Wydz. PSK.

 • HALA W BOLESŁAWIU

  Wykonanie instalacji wentylacji.

 • „VARIANT” S.A. - TRZEBINIA

  Wykonanie prac z zakresu instalacji oświetleniowej.

Rok 2010

 • „ENION” S.A.

  Wykonanie szeregu przyłączy elektrycznych na terenie Trzebini i Chrzanowa.

 • CENTRUM ONKOLOGII W KRAKOWIE

  Przebudowa rozdzielnicy głównej.

 • Z.S. NR 3 W OLKUSZU

  Remont sanitariatów.

 • ŻŁOBEK MIEJSKI W CHRZANOWIE

  Remont instalacji centralnego ogrzewania.

 • O.S.P. W JANKOWICACH

  Wymiana kotła wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania.

 • MYJNIA W KRAKOWIE

  Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonanie infrastruktury drogowej, dojazdów i trawników.

 • MYJNIA W GLIWICACH

  Wykonanie przyłączy elektrycznego, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej wraz z oświetleniem terenu. Wykonanie infrastruktury drogowej, wzmocnienie gruntu dla fundamentów myjni.

 • DOMEK SOCJALNY W BOLESŁAWIU

  Dobudowa zaplecza socjalno-sanitarnego do budynku obsługi wag oraz wymiana pokrycia dachowego istniejącego budynku.

 • HALA W BOLESŁAWIU

  Wykonanie instalacji wod-kan.

 • POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE

  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 5 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

  Wykonanie instalacji wentylacji, wod-kan, gazów medycznych, pary wodnej oraz elektrycznej.

 • Z.G.-H. „BOLESŁAW”

  Modernizacja układu wagowego filtra Larox.

 • P.K.E. ELEKTROWNIA „SIERSZA” W TRZEBINI

  Serwis urządzeń elektrycznych.

 • P.K.E. ELEKTROWNIA „SIERSZA” W TRZEBINI

  Dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia na Wydz. Nawęglania w zakresie wymiany opraw i sprzętu elektrycznego do strefy 22 - zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 • PLATFORMA WIDOKOWA W KRAKOWIE

  Wykonanie fundamentów wraz z przygotowaniem podłoża.

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI

  Wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z usunięciem usterek.

Rok 2009

 • ZAKŁAD PRODUKCYJNY „ORLEN OIL” W TRZEBINI

  Wykonanie przebudowy pomieszczeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji.

 • HOTEL „WANDA” W KRAKOWIE

  Wykonanie przebudowy pomieszczeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji mechanicznej.

 • Z.G.-H. „BOLESŁAW”

  Montaż zasilania elektrycznego filtra Larox oraz zabudowa urządzeń w węźle wstępnego odchlorowania w hali Ługowni.

 • BIBLIOTEKA W CHRZANOWIE

  Wykonanie przekładki i przyłącza wodociągowego.

Rok 2008

 • LODOWISKO „CRACOVIA” W KRAKOWIE

  Wykonanie modernizacji oświetlenia lodowiska.

 • PAWILON HANDLOWY „INTERMARCHE” W PSZCZYNIE

  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

 • PLACÓWKI KREDYT BANKU W KRAKOWIE, NOWYM SĄCZU, OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, STARACHOWICACH, PIEKARACH ŚLĄSKICH, SKARŻYSKU KAMIENNEJ, KIELCACH, TARNOWSKICH GÓRACH, CHRZANOWIE

  Wykonanie przebudowy pomieszczeń oraz wykonanie instalacji wod-kan, klimatyzacji, wentylacji oraz elektrycznej.

 • KAMIENICA W CHRZANOWIE

  Wykonanie instalacji wentylacji.

 • DOMY DLA REKREACJI I SPORTU W PACZÓŁTOWICACH

  Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wody, instalacji wentylacji (garaży), oświetlenia zewnętrznego, elektrycznej.

 • HALA RERAFINACJI OLEJU W TRZEBINI

  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, elektrycznej, zasilania, teletechnicznej, komputerowej, oświetlenia, systemu sygnalizacji p.poż., modernizacja układu pom.-roz., modernizacja stacji transformatorowej oraz budowa przyłącza kablowego średniego napięcia 20 kV.

 • BUDYNEK BIUROWY WRAZ Z PRZYCHODNIĄ LEKARSKĄ

  Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji wentylacji i rozprowadzającej powietrze.

 • MZMiUW W KRAKOWIE

  Roboty budowlane związane z remontem instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Rok 2007

 • UNIWERSYTET ŚLĄSKI

  Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych z usunięciem usterek.

 • HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ GÓRZE

  Wykonanie kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, ciepła wentylacyjnego oraz wod-kan. Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

 • BLOK OPERACYJNY WRAZ Z MODUŁEM STERYLIZACJI W SZPITALU W JAWORZNIE

  Wykonanie instalacji wod-kan, wody zdemineralizowanej i zmiękczonej, centralnego ogrzewania, odwodnienia dachu, ciepła technologicznego oraz przejść p.poż.

 • „VARIANT” S.A.-HALA C

  Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, komputerowej, zasilania nagrzewnic, oblodzeniowej oraz sprężonego powietrza. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i ogólnej. Montaż lamp.

 • PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH W M. SOSNOWIEC I KATOWICE

  Prace związane z całodobową obsługę przepompowni wraz z dostawą i montażem pomp.

Rok 2006

 • OBIEKT REKREACYJNO-SPORTOWY W BALINIE

  Wykonanie instalacji oświetleniowej i nagłaśniającej boiska sportowego.

 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBRKU

  Wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, centralnego ogrzewania i klimatyzacji.

 • SIEDZIBA NADLEŚNICTWA CHRZANÓW

  Wykonanie kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji z odzyskiem ciepła, wod-kan, elektrycznej i odgromowej.

 • INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TRZEBINI

  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej oraz strukturalnej.

 • KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PSARACH

  Demontaż kotłowni. Montaż instalacji gazowej, nagrzewnic gazowych, systemu detekcji gazu, tablicy rozdzielczej. Wykonanie instalacji wentylacji.

 • Z.G.-H. „BOLESŁAW” - SYSTEM RADIOMETRYCZNEJ ANALIZY PRODUKTÓW FLOTACJI W DZIALE PRZERÓBKI MECHANICZNEJ

  Wykonanie syfonów z wewnętrzną wykładziną bazaltową kształtujących strugi pomiarowe. Wykonanie zasilania elektrycznego, oświetlenia oraz montaż kabli sygnałowych. Wykonanie rysunków i schematów dotyczących w/w prac.

Lata 2001 - 2005

 • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

 • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W JAWORZNIE

  Remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji odgromowej.

 • PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W JAWORZNIE

  Remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji odgromowej.

 • SWISSPOR POLSKA SP. Z O.O. - HALA PRODUKCYJNA W CHRZANOWIE

  Wykonanie instalacji sprężonego powietrza, oświetlenia i odgromowej.

 • INSPEKTORAT ZUS W OLKUSZU

  Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz wymiennikowni wraz siecią centralnego ogrzewania.

 • MOKSiR W CHRZANOWIE

  Wykonanie instalacji elektrycznej. Modernizacja instalacji i urządzeń oświetlenia sceny wraz z przebudową pomieszczeń funkcjonalnie związanych z technologią teatralną.

NIP: 628-19-96-921

KRS NR 0000003319 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 356280357

Kapitał zakładowy: 70 000 zł Kapitał wpłacony: 70 000 zł

Google