Książka telefoniczna


Sekretariat

E-mail - biuro@opa-rem.pl
Telefon - 501 195 584 wew. 1

Prezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Lorek

E-mail - alorek@opa-rem.pl
Telefon kom. - 504 131 201

Wiceprezes Zarządu - dr Tomasz Piwowarski

E-mail - tpiwowarski@opa-rem.pl
Telefon kom. - 601 426 752

Główna księgowa - mgr Małgorzata Mrowiec

E-mail - mmrowiec@opa-rem.pl
Telefon kom. - 500 172 006
Telefon - 501 195 584 wew. 3

Dział kadr

E-mail - bbak@opa-rem.pl
Telefon kom. - 512 483 111
Telefon - 501 195 584 wew. 4

Dział BHP

E-mail - acieplik@opa-rem.pl
Telefon - 501 195 584 wew. 5
Dział realizacji robót


Kierownik działu
sieci zewnętrzne, instalacje sanitarne,
wentylacja i klimatyzacja

E-mail - spalka@opa-rem.pl
Telefon kom. - 501 130 089
E-mail - kgaik@opa-rem.pl
Telefon kom. - 501 130 312

Z-ca kierownika działu
roboty elektryczne

E-mail - mtomaszkiewicz@opa-rem.pl
Telefon kom. - 504 131 204

Marketing i kosztorysowanie

E-mail - marketing@opa-rem.pl
Telefon kom. 516 033 255
E-mail - kdylag@opa-rem.pl
Telefon kom. - 797 029 968

Sekcja mechaniczno-samochodowa

E-mail - lorek@opa-rem.pl
Telefon kom. - 504 131 202


Dział utrzymania ruchu
urządzeń elektrycznych


Kierownik działu
utrzymania elektrycznego

E-mail - kkoryczan@opa-rem.pl
Telefon kom. - 501 130 654

Dział realizacji
przyłączy elektrycznych


Kierownik działu

E-mail - kmachalica@opa-rem.pl
Telefon kom. - 501 130 568

Projektant

E-mail - biwulski@opa-rem.pl
Telefon kom. - 501 009 309
E-mail - jdomka@opa-rem.pl
Telefon kom. - 502 031 705
E-mail - amorawiecki@opa-rem.pl
Telefon kom. - 797 029 969
E-mail - kstawarczyk@opa-rem.pl
Telefon kom. - 797 029 965


Dojazd do firmy


Pokaż PUH Opa-Rem Sp. z o.o. na większej mapie


Internetowa Baza Firm Busieness Navigator


NIP: 628-19-96-921

KRS NR 0000003319 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 356280357

Kapitał zakładowy: 70 000 zł Kapitał wpłacony: 70 000 zł

Google